57update2

ความหวังครั้งใหญ่ของเกษตรกร
เกษตรกรไทยกำลังดิ้นหนีความยากจน ทุกคนก็คงจะสัมผัสได้ว่าเศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลกไม่ดี เมื่อมีกระแสกัญชามาปลอบประโลม ก็เหมือนฝนเทลงมาท่ามกลางความแห้งแล้ง เกือบทุกคนคาดหวังอย่างแรงว่า กัญชาจะทำให้ตนดีขึ้น
ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิชีวิตไท ร่วมกับภาคีและสถาบันวิชาการ 5 แห่ง จัดเวทีสัมมนาวิชาการสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการวิจัยการแก้ปัญหาของเกษตรกร เรื่อง “ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน” ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
'แผนแม่บทจัดการน้ำ' มุ่งลดวิกฤตภัยแล้ง ตั้งเป้าลดการใช้น้ำ ภายในปี 2570
น้ำ' เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมต่างๆ มากมาย แต่ทว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำมีความผันผวนอย่างมาก ก่อให้เกิดประเด็นด้านการบริหารจัดการที่ท้าทายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณภาพของน้ำเสียไม่อาจนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้
ชู คทช.เขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ฯ ต้นแบบนำร่อง "วิสาหกิจแปลงใหญ่"
ข่าว - สถานการณ์ ชู คทช.เขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ฯ ต้นแบบนำร่อง "วิสาหกิจแปลงใหญ่" เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 23 เมษายน 2562 01:32 | เขียนโดย สยามรัฐ | พิมพ์ | อีเมล | ฮิต: 3 ใช้ร่วมกัน MegaFarm เกษตรฯ ชู คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ธานี ต้นแบบนำร่องวิสาหกิจแปลงใหญ่ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพเกษตรกร รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด ปลูกกล้วยหอมทอง เน้นตลาดนำการผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เกษตรฯ ลุยเปิดตัว "เกษตรอัจฉริยะ" นำร่องใน 6 พืชสำคัญ
กษตรฯ ลุยเปิดตัว "เกษตรอัจฉริยะ" มุ่งวางรากฐานองค์ความรู้ให้เกษตรกรไทย จับมือหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรนำร่องใน 6 พืชสำคัญ

57news2

Previous Next


57content2


reserch2

campagn

book

Previous Next
เพราะเธอ...คือชาวนา  เพราะเธอ...คือชาวนา:  โอกาสและความหว...
หนังสือ ชาวนาชีวิตปริ่มน้ำ   ชาวนา ชีวิตปริ่มน้ำ พิมพ์ครั้งแรก...

ผู้เข้าชม

วันนี้471
เมื่อวานนี้484
สัปดาห์นี้471
เดือนนี้20849
เริ่ม พ.ค. 56 จำนวนผู้เข้าชม 1122196
Visitor IP : 54.234.227.202 20 พฤษภาคม 2562

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์