57update2

ธ.ก.ส. แจงพักหนี้ 3 ปี เฉพาะเงินต้น – ลูกหนี้ดีรับส่วนลด ดบ. 3% ย้ำทุกรายยังมีสิทธิใช้ “สินเชื่อชะลอขายข้าว”
ภายหลังที่ประชุม ครม. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อนุมัติโครงการพักชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร 3.81 ล้านครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ และลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายบุคคล ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรใน 3 ปี
เช็คชื่อพันธุ์ไม้ด่วน! ครม.ไฟเขียวนำไม้ยืนต้น58ชนิดค้ำประกันเงินกู้ได้
ผ่านกฎหมายไม้มีค่าใช้ค้ำประกันได้! ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวง เปิดทางให้นำไม้ยืนต้น58ชนิดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้
สินเชื่อกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร : ปัญหากับดักหนี้
หนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความยากจน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการผลักให้ประชาชนเป็นหนี้ในระบบแทน เพื่อลดภาระในการจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูง และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามมูลค่าหนี้สินของครัวเรือนกลับไม่ลดลงและยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ.ยักษ์ ยกเครื่อง ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินเกษตร 30 ล้านไร่
เดือนกับการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ “ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “อาจารย์ยักษ์” อดีตประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ปลุกปั้น “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งมีนโยบายที่จะนำนโยบายนี้มาปรับใช้กับการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ แก้ปัญหาเรื้อรังของภาคเกษตร ปรับทิศทางการปฏิรูปที่ดินใหม่ พร้อมกับจัดระเบียบกองทุน ส.ป.ก.เพื่อเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562-2563
ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ สร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม”
ากการตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดทำโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”

57news2

Previous Next


57content2


reserch2

campagn

book

Previous Next
หนังสือ ชาวนาชีวิตปริ่มน้ำ   ชาวนา ชีวิตปริ่มน้ำ พิมพ์ครั้งแรก...
คู่มือการปฏิรูปที่ดิน   คู่มือการปฏิรูปที่ดิน    จัด...

ผู้เข้าชม

วันนี้776
เมื่อวานนี้915
สัปดาห์นี้3677
เดือนนี้15146
เริ่ม พ.ค. 56 จำนวนผู้เข้าชม 796358
Visitor IP : 54.36.149.63 16 สิงหาคม 2561

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์