บทความตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน

“สร้าง นำ ซ่อม” แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของชาวนา

BangkudRicefield

 

วิถีชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยใหม่ อาชีพและรายได้ นำมาซึ่งปัจจัยตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีตามค่านิยมของสังคม ที่ทุกคนล้วนต้องการ และมีเป้าหมายไปให้ถึง "ความทัดเทียมและความเสมอหน้า"

อ่านเพิ่มเติม: “สร้าง นำ ซ่อม” แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของชาวนา

ความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ภาคใต้เมื่อยางผลัดราคา

RubberFarmer

 

จากสถานการณ์ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำยางกิโลกรัมละ 124 บาท ในปี 2554 ลดลง มาในปีนี้ 2559 นี้ราคายางอยู่ที่ประมาณ50 บาทต่อกิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม: ความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ภาคใต้เมื่อยางผลัดราคา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับทิศทางการพัฒนาที่ชุมชนยังขาดจินตนาการร่วม

SEZandComDevelopment

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคส่งผลผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยภาครัฐได้ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้านภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้

อ่านเพิ่มเติม: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับทิศทางการพัฒนาที่ชุมชนยังขาดจินตนาการร่วม

การปรับตัวของชาวนา บนความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก

adjust

 

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เกิดความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของสังคมชนบทหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของชาวนาในชนบท

อ่านเพิ่มเติม: การปรับตัวของชาวนา บนความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก

ทางออก...บนความหลากหลายของชาวนา

CentralRicefarmer

 

วิกฤตการณ์ปัญหาราคาข้าวตกต่ำฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2559 ได้ถูกบันทึกทางสถิติด้านราคาไว้แล้วว่า ตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี และสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ปัญหาราคาข้าวตกต่ำไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเหนือความคาดหมายเท่าใดนัก หากว่ากันตามหลักสถิติและแนวโน้มทิศทางการค้าข้าวระดับโลกที่ผ่านมา ข้าวถือเป็นสินค้าที่มีความเปราะบาง มีความผันผวนด้านราคาและการแข่งขันสูง ในขณะที่แนวโน้มปริมาณความต้องการของตลาดไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

อ่านเพิ่มเติม: ทางออก...บนความหลากหลายของชาวนา

campagn

book

ผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวานนี้1582
สัปดาห์นี้3383
เดือนนี้34808
เริ่ม พ.ค. 56 จำนวนผู้เข้าชม 1096950
Visitor IP : 54.36.150.162 24 เมษายน 2562

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์