บทความตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน

จริงหรือ? คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกเพื่อสังคมน้อยลง

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ได้จัดเวทีประชุมสมัชชา “เหลียวหลัง แลหน้า ขบวนการองค์กรพัฒนาเอกชน”  ในมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่พึ่งเข้ามาอยู่ในแวดวงขบวนองค์กรพัฒนาเอกชนได้ไม่นาน รู้สึกเป็นที่น่าชื่นชมที่ยุคนี้ยังมีกลุ่มคนที่ร่วมมือร่วมใจ และประสานงานกันทำงานตามความเชื่อของตนอย่างเข้มแข็ง

อ่านเพิ่มเติม: จริงหรือ? คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกเพื่อสังคมน้อยลง

วิกฤติอุตสาหกรรมล้อมชุมชน อะไรคือทางออก


ในยุคสมัยที่ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่การพัฒนาเศรษฐกิจ เหมือนจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนชนบทหลายแห่ง ที่เคยมีวิถีเรียบง่ายและเป็นสุข จึงอาจต้องเผชิญกับสิ่งแปลกปลอมใหม่ๆ ที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนาไม่ว่าพวกเขาจะยินดีหรือไม่ก็ตาม  ถึงกระนั้นก็อาจมีบางชุมชน ที่มีบทเรียนเพียงพอแล้วสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของพวกเขา และเลือกที่จะบอกกับรัฐอย่างชัดเจนว่า ชุมชนของพวกเขาขอเลือกที่จะมีการพัฒนาแบบหยุดการพัฒนา เพราะการพัฒนาได้เดินมาถึงจุดที่ชุมชนของพวกเขารับต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว

อ่านเพิ่มเติม: วิกฤติอุตสาหกรรมล้อมชุมชน อะไรคือทางออก

คนจนไร้ที่ดินชุมชนคลองไทรพัฒนากับแนวทางรักษาที่ดินไม่ให้หลุดมือ

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้เขียนได้เขียนถึงผลกระทบจากคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559ที่มีต่อสมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานีในกรณีการเรียกคืนพื้นที่ส.ป.ก.จากผู้ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และครั้งนี้ในบทความครั้งนี้ต้องการให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการที่ดินในชุมชน และนำไปสู่การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: คนจนไร้ที่ดินชุมชนคลองไทรพัฒนากับแนวทางรักษาที่ดินไม่ให้หลุดมือ

ความสำเร็จการรวมกลุ่มชาวนาญี่ปุ่น บทสะท้อนสู่ชาวนาไทย

การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของ