บทความตีพิมพ์ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
คอลัมน์ ขวัญของแผ่นดิน

ชาวนาไทย..ไม่เหมือนเดิม

FarmerChanging01